« terug naar vorige pagina

Privacy/LSP

Als u ziek bent, wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts of apotheek. Die houden beiden een dossier bij over de zorg die zij aan u leveren.

Uw huisarts bewaart de volgende gegevens:
– Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
– Geboortedatum
– Geslacht
– Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
– Burgerservicenummer (BSN)
– Verzekeringsgegevens
– Medische gegevens, bijvoorbeeld over uw behandeling, doorverwijzingen en resultaten van onderzoeken.

Uw apotheek bewaart de volgende gegevens:
– Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
– Geboortedatum
– Geslacht
– Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen
– Burgerservicenummer (BSN)
– Verzekeringsgegevens
– Medische gegevens, zoals allergieën, intoleranties en chronische ziektes
– Gegevens over uw medicijnen en hulpmiddelen

Uw dossier bij de huisarts en uw medicatiedossier bevatten persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Daarom mag niet zomaar iedere zorgverlener dat dossier inzien.
Het kan voorkomen dat u onverhoopt gebruik moet maken van een andere huisarts of apotheek, of buiten kantooruren van de Spoedpost Huisartsenzorg of Dienstapotheek in het Deventer Ziekenhuis. Misschien bent u voor behandeling of nader onderzoek wel doorverwezen naar een medisch specialist in een ziekenhuis.

Er zijn verschillende afspraken voor het uitwisselen van gegevens als u naar een andere arts of apotheek gaat. Daarover leest u meer op deze pagina.

De Spoedpost Huisartsenzorg Deventer en Dienstapotheek Salland
De huisartsen en apothekers binnen de regio vangen soms elkaars patiënten op. Binnen de regio kan een waarnemende huisarts het dossier raadplegen dat uw eigen huisarts over u bijhoudt. Ook apothekers kunnen dossiers van elkaars patiënten inzien als ze voor elkaar waarnemen. Op de Spoedpost Huisartsenzorg in Deventer en de Dienstapotheek Salland, waar u ’s avonds en in het weekend terecht kunt als u acuut medische zorg nodig heeft.

Zo voorkomen we ongelukken met verkeerde medicatie en zorgen we ervoor dat u snel en veilig geholpen kunt worden.

Wij gaan ervan uit dat u dit ook belangrijk vindt en dat u geen bezwaar heeft tegen deze werkwijze. Als u wel bezwaar heeft, kunt u dat doorgeven aan uw eigen huisarts of apotheker. Dit kan mondeling, maar u kunt ook het bezwaarformulier gebruiken: volgjezorg.nl. Hierin kunt u expliciet wél of juist géén toestemming geven.

Het Deventer Ziekenhuis
Voor artsen in het Deventer Ziekenhuis gelden dezelfde regels als voor artsen in andere ziekenhuizen in Nederland. Deze artsen kunnen nooit het dossier van uw huisarts raadplegen. Ze zouden dan mogelijk tot veel te veel informatie toegang hebben, die helemaal niet relevant is voor uw specifieke behandeling. Ze kunnen wel toegang hebben tot het dossier van uw apotheek, maar alleen als zij u onder behandeling hebben. En dan alleen als u uw apotheek vooraf expliciet toestemming heeft gegeven om uw dossier beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Als u bij behandeling (en zeker ook bij spoed) snel en veilig geholpen wilt kunnen worden in het ziekenhuis, is het dus belangrijk om uw apotheek toestemming te geven om uw dossier beschikbaar te stellen voor inzage via het LSP.  U kunt dit regelen via: volgjezorg.nl of contact opnemen met uw apotheek.

Op het moment dat de huisarts u verwijst naar een ziekenhuis, zal hij of zij relevante gegevens meesturen uit uw dossier. Hiervoor hoeft hij geen toestemming te vragen. Omdat het in het belang van uw behandeling is, wordt uw toestemming verondersteld. Als u echter niet wilt dat uw huisarts bepaalde gegevens meestuurt, kunt u dit bij uw huisarts aangeven.

Zoals gezegd, kunnen specialisten nooit uw dossier bij de huisarts raadplegen. Omgekeerd geldt dat huisartsen in de regio Deventer wél uw dossier dat het Deventer Ziekenhuis over uw behandeling bijhoudt kunnen raadplegen. Dat is een groot goed, aangezien de huisarts in zijn beleid dan rekening kan houden met de bevindingen van de specialist, de uitslagen van onderzoeken die in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden, én u extra uitleg kan geven over de behandeling in het ziekenhuis (bijvoorbeeld samen een foto bekijken) op het moment dat u weer thuis bent of een polibezoek heeft gehad. Uiteraard gebeurt het inzien van het ziekenhuisdossier op een veilige manier en wordt ieder gebruik gelogd. Huisartsen hebben alleen toegang tot hun eigen patiënten of de patiënten voor wie zij waarnemen.

Inzage in uw dossier kan alleen met uw toestemming. U kunt toestemming geven op mijn.dz.nl. Daar kunt u ook zelf uw dossier in het Deventer Ziekenhuis inzien.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP)
Het LSP bewaart geen gegevens en slaat geen dossiers op. Het is een goed beveiligd computernetwerk dat het mogelijk maakt om medische informatie beschikbaar te stellen en in te zien. Er wordt zorgvuldig vastgelegd wie uw dossiers hebben bekeken en wanneer. Uw huisarts en apotheek zien wie er in uw gegevens hebben gekeken en of dit terecht was. Dit kunt u zelf ook controleren.

Op de website over het LSP leest u hoe het LSP werkt, wie er toegang heeft tot uw gegevens en wie niet, hoe u toestemming geeft en hoe u delen van uw dossier kunt afschermen.