« terug naar vorige pagina

Klachten en agressie

Klachten
In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Wanneer u toch ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wij proberen het dan samen met u op te lossen.
Als uw klacht de zorg van één van de huisartsen of praktijkondersteuners betreft, kunt u met hem of haar een (bel) afspraak maken om uw klacht te bespreken. Dat werkt vaak het beste. Als u het op prijs stelt,  kan de praktijkmanager daarbij aanwezig zijn.
Wilt u uw klacht liever (eerst) met de praktijkmanager delen, dan kan dat ook. Zij is ook het aanspreekpunt voor algemene klachten over de praktijk. U kunt een afspraak met haar maken via 0548-363553. U kunt uw klacht ook melden via ons online klachtenformulier.

Komt u er samen met uw huisarts/de praktijk niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met klachtenfunctionaris van de Huisartsencoöperatie Deventer. De klachtenfunctionaris probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris via 0570-501770.

Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.

Agressie in de praktijk
De Groepspraktijk Huisartsen Holten wil een plek zijn waar de medewerkers en patiënten zich prettig voelen. Daarom wordt er van de medewerkers en de patiënten gevraagd om respectvol met elkaar om te gaan. Schelden, dreigen en lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
Tegen een persoon, die zich schuldig maakt aan agressie, kunnen maatregelen worden getroffen. De politie kan worden ingeschakeld en bovendien kan hij of zij uit de praktijk verwijderd worden.